Menu

Hva gjør vi?

DataServer er kompetansepartner og er ansvarlig distributør for Omnivex Programvare i Norden. Våre dediktere samarbeidspartnere er totalleverandør innen Digital Signage og informasjonsløsninger.
Vår suksess - og suksess for våre kunder er basert på det enkle, en løsning som leverer informasjon til kunder, ansatt og publikum i sanntid gjennom skjermbasert teknologi. Relevant informasjon må leveres i rett tid på rett sted til riktig person.

Programvare
Omnivex programvare er en komplett programvareløsning som håndterer alle aspekter i et Digital Signage nettverk og som er bygget på Microsoft Windows-teknologi. I tillegg utvikler vi egne programvarer for å tilpasse løsningen til kunden.

Maskinvare
Vi leverer design og arkitektur av allsidige løsninger som strekker seg fra det tekniske rommet, og ut til skjermene. Skjermvisningen kan bestå av enkeltskjermer eller flere skjermer satt samme til en stor visningsflate.

Prosjekt
Vi benytter prosjektmetodikk for å forsikre oss om at våre kunder får løsningen til avtalt tid.

Innhold
For oss er innhold et begrep som handler innholdskonsept, brukervennlighet, gjenkjenning og produksjon.   

DataServer AS