«Dataserver leverer Digital Signage på sitt
beste gjennom produkter, service og kunnskap
du ikke finner noen annet sted i Norge»

SOME
CASESTUDIE EN

AVINOR AS

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

VI LØSER ENHVER UTFORDRING

For oss er ingen utfordring for liten eller for stor. Uansett hvilke problemstillinger du står ovenfor finner vi løsninger som dekker ditt behov, og vi leverer alltid med fokus på kvalitet.
Vårt hovedmål er at du skal kunne fokusere på hva som skal kommuniseres, mens vi legger til rette for at dette skal kunne gjøres på en mest optimal måte.

KONTAKT OSS