«Dataserver leverer Digital Signage på sitt
beste gjennom produkter, service og kunnskap
du ikke finner noen annet sted i Norge»

SOME
Software PROGRAMMET Moxie fra

OMNIVEX

Med nyskapende, unik og brukervennlig teknologi har Dataserver med software-programmet Moxie utviklet løsninger som fungerer uavhengig av hvilken bransje man jobber i. Med Moxie når vi de rette menneskene, til rett tid og med det riktige budskapet. Moxie er et åpent system som gjør at vi kan lage kreative løsninger samtidig som systemet er ekstremt stabilt og pålitelig.

Dataserver har ett tett samarbeide med det Canadiske softwareselskapet Omnivex og vi har enerett til programmet Moxie i store deler av Europa. Dataserver er en av pådriverne i utviklingen av programmet og har ved flere anledninger presentert løsningen på vegne av Omnivex på ulike messer og eventer.

OMNIVEX Linker mennesker og data

Ved å benytte Omnivex sin løsning får du muligheten til å samle, analysere og levere nøkkelinformasjon direkte ut til hele din organisasjon. Løsningen formidler «real-time» visuell informasjon og vi garanterer at budskapet når frem til de riktige personene når de trenger det og der de har behov for det.Omnivex hjelper deg med å nå dine mål, øke dine inntekter, og senke leveringskostnader over tid. Løsningen vil også styrke lojaliteten blant dine kunder, samt bygge merkevare mer effektivt og øke ansattes engasjement og produktivitet.

Omnivex software er bygget på Microsoft® Windows® teknologi.