«Dataserver leverer Digital Signage på sitt
beste gjennom produkter, service og kunnskap
du ikke finner noen annet sted i Norge»

SOME
Casestudie 1

Avinor AS

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden. Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly. Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

AVINOR AS - GARDEMOEN AIRPORT
INFORMASJON

DIGITAL SIGNAGE

- OSLO AIRPORT

Avinor benytter Dataserver og Omnivex på de fleste av skjermene du ser inne på flyplassen, som viser reklame, og nyttige flydata til passasjerer. Mange av skjermene vil du som passasjer ikke se. Disse benyttes av de som tar imot flyene, og offentlige etater samt internt bruk i Avinor.

Digital Signage Oslo Airport.
Digital Signage Oslo Airport.
Digital Signage Oslo Airport.
Digital Signage Oslo Airport.

VI LØSER ENHVER UTFORDRING

For oss er ingen utfordring for liten eller for stor. Uansett hvilke problemstillinger du står ovenfor finner vi løsninger som dekker ditt behov, og vi leverer alltid med fokus på kvalitet.
Vårt hovedmål er at du skal kunne fokusere på hva som skal kommuniseres, mens vi legger til rette for at dette skal kunne gjøres på en mest optimal måte.

KONTAKT OSS